Skip to main content

Wat zijn de regels voor studentenhuur? 

Wanneer heb je een studentenhuurcontract?

 • Je bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling die voltijds onderwijs aanbiedt
  EN
 • je gebruikt de kamer of studio niet als hoofdverblijfplaats.

Contracten voor studentenhuur volgen algemeen dezelfde regels als bij woninghuur.

Welke regels zijn anders bij studentenhuur?

 1. Jouw domicilie staat niet op het adres van je kamer of studio.

Jij betaalt een (verlaagde) tweede verblijfsbelasting.

 1. De waarborg is maximaal 2 maanden huurprijs.

De verhuurder mag vragen dat je de waarborg op zijn of haar persoonlijke rekening stort.

 1. Naast de huurprijs kan de verhuurder ook nog volgende kosten aanrekenen:
  • energieverbruik
  • waterverbruik
  • telecommunicatie
  • (verlaagde) tweede verblijfsbelasting

De verhuurder mag geen andere kosten aanrekenen. Die kosten zijn al in de huurprijs inbegrepen. Na 1 jaar kan de verhuurder de huurprijs indexeren.

 1. Een studentenhuurcontract is van bepaalde duur en loopt automatisch af bij het einde. De verhuurder moet jou dus niet verwittigen dat het contract stopt. Goed om te weten: de verhuurder kan het contract niet vroegtijdig stopzetten.

Wanneer kan jij het studentenhuurcontract stopzetten?

 1. Vóór de start van het huurcontract

Je kan het contract gratis opzeggen 3 maanden vóór de start. Zeg je het contract minder dan 3 maanden voor de start op? Dan moet je een boete betalen van 2 maanden huurprijs.

 1. Als je stopt met studeren

Stop je met studeren en wil je het huurcontract stoppen? Zeg dan het contract op en voeg een bewijs van uitschrijving van de onderwijsinstelling toe. Je moet dan nog 2 maanden opzegtermijn geven.

Voorbeeld: Jouw studentenhuurcontract startte op 1 september 2023. Je schrijft je uit bij de hogeschool in januari 2024. In februari 2024 zeg je het huurcontract op en stuur je het uitschrijvingsbewijs door. De opzegtermijn start op 1 maart 2024 en eindigt op 30 april 2024. Tot dan moet je de huurprijs betalen.

 1. Als jouw mama, papa of de persoon die jou onderhoudt sterft

Jij kan het contract dan stopzetten. Stuur een opzegbrief naar de verhuurder, samen met een bewijsstuk van overlijden. Je moet nog 2 maanden opzegtermijn geven.

Jij en de verhuurder kunnen ook samen beslissen om het huurcontract stop te zetten. Jullie zetten dan op papier wanneer het contract stopt en welke voorwaarden gelden.

Kan je jouw kamer of studio onderverhuren of jouw contract overdragen?

Doe je als student een studie-uitwisseling of loop je stage? Dan kan je je huurcontract overdragen of jouw kamer of studio onderverhuren aan een andere student. Jouw verhuurder kan zich hier niet tegen verzetten, tenzij er gegronde redenen zijn.

Draag je je contract over? Dan ben je niet langer verantwoordelijk als huurder.

Onderverhuur je? Dan blijf je wel verantwoordelijk tegenover de verhuurder.

Update: 23 januari 2024