Skip to main content

Hoe stop jij of stopt de verhuurder het huurcontract?

Wil jij het huurcontract stoppen of wil de verhuurder dat?

Dan moeten jullie het huurcontract ‘opzeggen’. Dit zijn de wettelijke voorwaarden:

  • Doe je opzeg altijd schriftelijk. Dat kan per mail, per gewone post of zelfs per sms.
  • Stuur je een opzegbrief? Doe dat per e-mail en per aangetekende post. Zo kan je bewijzen dat je de brief hebt verstuurd en dat de verhuurder hem heeft ontvangen. Je krijgt een bewijs van ontvangst. Zo vermijden jullie discussies.
  • Als je opzegt, moet je altijd een opzegtermijn respecteren. Zeg je bijvoorbeeld op als huurder? Dan moet je standaard een opzegtermijn van 3 maanden respecteren. De opzeg start op de eerste dag van de maand nadat de verhuurder de opzegbrief heeft kunnen ontvangen. Het huurcontract stopt dan na 3 maanden. Tijdens de opzeg loopt het contract gewoon verder. Je moet huur blijven betalen en kan in de woning blijven wonen.

Bijvoorbeeld: je hebt een opzegbrief verstuurd op 12 december per aangetekende post. De verhuurder heeft de brief kunnen ontvangen op 14 december. De opzegtermijn start dan op 1 januari en loopt tot 31 maart.

Om te bepalen welke voorwaarden jullie precies moeten naleven, is het belangrijk om volgende vragen te beantwoorden:

Willen jij en de verhuurder allebei het huurcontract stoppen? 

Dan zetten jullie het huurcontract stop in onderling akkoord. Jullie beslissen samen wanneer het huurcontract stopt. Jullie kunnen ook nog andere zaken afspreken. Jullie zetten het onderling akkoord op papier om discussie te vermijden. Met dit akkoord wijken jullie af van de wet. 

Bijvoorbeeld: jij en de verhuurder komen overeen in WhatsApp berichten dat het huurcontract eindigt op 1 januari. Nadien vraagt de verhuurder dat je toch een opzegtermijn van 3 maanden geeft en dat je moet blijven tot 1 april. Dit kan niet. 

Downloads

Update: 26 januari 2024