Skip to main content

Wat is huurschade?

Als huurder moet je de woning teruggeven zoals je ze kreeg bij het begin van je huurcontract. Ontstond er tijdens je huur schade? Dan kan de verhuurder daar een vergoeding voor vragen. Dat heet huurschade.

Goed om te weten: de verhuurder kan geen vergoeding vragen voor normale slijtage, ouderdom of overmacht.

Hoe wordt huurschade vastgesteld?

Er zijn twee situaties:

  1. Er is geen plaatsbeschrijving opgemaakt bij de start van het huurcontract. Dan bestaat het vermoeden dat de huurwoning in dezelfde staat is als bij de start van de huur. Let op: als de verhuurder bewijst dat jij de schade hebt veroorzaakt, kan die wel een vergoeding vragen.
  2. Er is wel een plaatsbeschrijving opgemaakt bij de start van het huurcontract. Dan moet je op het einde een ‘vergelijkende plaatsbeschrijving’ opmaken. Dat kan je samen met de eigenaar doen, of via een expert (zie plaatsbeschrijving bij intrede). Onderteken niets waarmee je niet akkoord bent! Als je tekent, wil dat zeggen dat je akkoord bent. Je kan daar later niet meer op terugkomen.

De vergelijkende plaatsbeschrijving bevat een lijst van alle huurschade. Staat bepaalde schade niet in de lijst? Dan kan die later niet meer worden toegevoegd.

Hoeveel huurschade moet je betalen?

Is er sprake van huurschade? Dan moet jij als huurder deze kost vergoeden:

  • redelijke kosten voor het herstellen van de schade
  • of de minderwaarde die door de schade is ontstaan

De kostprijs voor de huurschade staat meestal in de vergelijkende plaatsbeschrijving. Jij en de verhuurder moeten samen een akkoord bereiken over de totale kosten.

De verhuurder moet niet bewijzen dat de herstelling effectief wordt uitgevoerd.

Wil je als huurder zelf bepaalde schade (laten) herstellen? Dan moet je dit doen vóór het einde van het huurcontract.

Update: 07 februari 2024