Skip to main content

Hoe kan jouw verhuurder opzeggen?

Er zijn twee vragen belangrijk om te bepalen welke opzegvoorwaarden jouw verhuurder moet naleven:

  • Wat is de duur van jouw huurcontract?
  • Waarom zegt de verhuurder op? 

Kies hieronder het type huurcontract en zoek de opzegvoorwaarden die jouw verhuurder moet naleven.

Ik ben verhuurder

Download

Bekijk en download onze flowchart "Hoe kan jouw verhuurder opzeggen?".

Modeldocument:

Update: 01 maart 2024
  • De verhuurder trekt er zelf in: Opzegtermijn van 6 maanden

  • De familie van de verhuurder trekt er in: Opzegtermijn van 6 maanden ten vroegste na 3 jaar

  • Opzegtermijn van 6 maanden ten vroegste na 3 jaar

  • Opzegtermijn van 6 maanden én een vergoeding van 9 of 6 maanden