Skip to main content

Kan je huurcontract automatisch stoppen?

In deze situaties stopt je huurcontract automatisch:
  1. Jij bent de enige huurder en je overlijdt: Je huurcontract stopt automatisch op het einde van de tweede maand na je overlijden. Jouw erfgenamen moeten de 2 maanden huur plus een vergoeding van 1 maand huur betalen. Maar zij kunnen ook beslissen om jouw huurcontract verder te zetten. Ze moeten dat melden aan de verhuurder binnen de 2 maanden na jouw overlijden.
  2. Je huurwoning wordt door toeval volledig vernield. Voorbeelden zijn brand, overstroming, tornado enzovoort. Jouw huurcontract stopt dan automatisch. Is je huurwoning enkel gedeeltelijk vernield? Dan kan je aan de vrederechter een vermindering van de huurprijs vragen, of de stopzetting van je huurcontract.
  3. Je hebt een huurcontract voor studenten. Je huurcontract stopt automatisch op de einddatum van het contract.
In deze situaties stopt je huurcontract niet automatisch:
  1. Je verhuurder overlijdt. De erfgenamen van de verhuurder nemen jouw huurcontract dan automatisch over.
  2. Je verhuurder verkoopt de huurwoning. De koper neemt jouw huurcontract dan automatisch over.
  3. Je verhuurder gaat failliet. De curator van het faillissement kan beslissen om je huurcontract te stoppen. Dat gebeurt dus niet automatisch.
  4. Je woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Neem contact met ons om de gevolgen hiervan te bekijken.
Update: 01 maart 2024