Skip to main content

Wat is indexatie van de huurprijs?

Eén keer per jaar kan de verhuurder jouw huurprijs indexeren. Dat betekent dat de prijs wordt aangepast aan de evolutie van de algemene prijzen voor goederen en diensten. Die ‘levensduurte’ wordt gemeten door de gezondheidsindex.

Wanneer kan de huurprijs geïndexeerd worden?

De indexatie gebeurt ten vroegste op de verjaardag van jouw huurcontract. Dus een jaar na de startdatum van je huurcontract. Vraagt de verhuurder de indexatie later aan dan die verjaardag? Dan moet jij maximaal de drie maanden daarvoor betalen.

Voorbeeld: Jouw contract startte op 1 maart 2019. Dan mag de verhuurder de huurprijs elk jaar in maart indexeren (maart 2020, maart 2021 ...). Vraagt de verhuurder de indexatie later aan, bijvoorbeeld in november 2020? Dan moet jij de geïndexeerde huurprijs pas betalen vanaf augustus.

Sluit jouw huurcontract indexatie uit? Dan mag de verhuurder de huurprijs niet indexeren.

Gebeurt de indexatie automatisch?

Nee. De verhuurder moet de indexatie schriftelijk aanvragen.

Hoe wordt de indexatie berekend?

De huurprijs stijgt volgens de evolutie van de levensduurte, op basis van het gezondheidsindexcijfer. Bereken jouw index via de Vlaamse Huurcalculator.

Is jouw contract afgesloten na 1 januari 2019?
Dan wordt de index volgens deze formule berekend:

basishuurprijs x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcijfer

  • basishuurprijs = de huurprijs zoals die in de huurovereenkomst staat, zonder de kosten en lasten
  • nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die komt vóór de maand dat jouw huurcontract verjaart
  • aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die komt vóór de maand waarop jouw huurovereenkomst startte

Indexatie en EPC

In deze gevallen mag de verhuurder niet volledig indexeren:

  • Jouw huurcontract is gestart voor 1/10/2022; 
  • Het EPC-label van de woning is D, E of F of de woning heeft geen (geldig) EPC-label.

De verhuurder moet dan een correctiefactor toepassen.

Update: 07 februari 2024