Skip to main content

Hoe krijg je je huurwaarborg terug?

Bij het begin van je huurcontract heb je een huurwaarborg gestort. De huurschade wordt afgetrokken van die huurwaarborg. Er kunnen nog andere kosten van de huurwaarborg afgaan, zoals achterstallige huur, afrekening van de kosten enzovoort.

Staat jouw waarborg op een geblokkeerde rekening? Contacteer dan de bank waar de waarborg is gestort voor een vrijgaveformulier.

Betaalde je de waarborg rechtstreeks aan de verhuurder? Dan moet de verhuurder dit terugbetalen.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Er is geen huurschade: de verhuurder moet de volledige huurwaarborg teruggegeven, min eventuele openstaande kosten (bijvoorbeeld afrekening van water of energie).
  2. Er is een akkoord over de huurschade: vul het vrijgaveformulier in volgens de verdeling die je hebt afgesproken met de verhuurder.
  3. Er is geen akkoord over de huurschade: kunnen jij en de verhuurder geen akkoord vinden over de huurschade en de vrijgave van de waarborg? Dan kan je beroep doen op de vrederechter. Hou zeker alle documenten bij als bewijsmateriaal, inclusief de plaatsbeschrijving.

Downloads

Update: 23 januari 2024