Skip to main content

Is het huurcontract geregistreerd?

De verhuurder is verplicht om jouw huurcontract te registreren. Dat moet binnen de 2 maanden nadat jullie het contract ondertekenden. Zo weet de Vlaamse Overheid dat jij de woning huurt.

Wil je het huurcontract opzeggen? Kijk dan eerst na of het geregistreerd is op Myminfin. Je vindt dit terug onder “mijn woning” en “mijn huurcontracten”. Je kan dit ook navragen bij het kantoor van rechtszekerheid.

Is het huurcontract minstens 2 maanden na ondertekening nog niet geregistreerd? Dan kan je opzeggen zonder dat je een opzegtermijn moet respecteren. Je kan ten vroegste vertrekken op de eerste dag van de volgende maand. Je hoeft ook geen opzegvergoeding te betalen. Verstuur de opzeg zeker via een aangetekende brief (niet via mail of sms).

Let op: De verhuurder kan het contract registreren tot het moment dat deze jouw opzegbrief ontvangt. Dus ook na de termijn van 2 maanden.

Voorbeeld: Jouw huurcontract startte 1 juni 2024. Dit is ook de dag dat jij en de verhuurder het huurcontract ondertekenden. In augustus 2024 wil jij verhuizen. Je ziet dat het huurcontract niet geregistreerd is. Je stuurt een opzegbrief via aangetekende post naar jouw verhuurder. Je kan het contract dan ten vroegste laten stoppen op 1 september 2024.

Update: 23 januari 2024