Skip to main content

Wat is de duur van het huurcontract?

Huurcontract van 9 jaar

Standaard duurt een huurcontract 9 jaar. Mensen noemen het ook wel eens een ‘3-6-9 contract’.

Volgende huurcontracten hebben ook een duur van 9 jaar:

  • contract zonder specifieke duur
  • contract voor onbepaalde duur
  • mondelinge huur

Stoppen jij en de verhuurder het contract niet tegen de einddatum? Dan wordt het huurcontract automatisch verlengd voor 3 jaar.

Voorbeeld: Jullie hebben een huurcontract van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2028. Stoppen jij en de verhuurder het huurcontract niet? Dan wordt het automatisch verlengd met 3 jaar, dus tot 31 december 2031. Zeggen jullie het contract hierna nog niet op? Dan wordt het contract opnieuw met 3 jaar verlengd, tot 31 december 2034.

Huurcontract van 3 jaar of minder (‘korte duur’)

Sluiten jij en de verhuurder een contract van 3 jaar of minder, een ‘contract van korte duur’? Dat kan maximum 1 keer schriftelijk worden verlengd. Let op: het totaal van de oorspronkelijke duurtijd en de verlenging mag niet langer dan 3 jaar zijn. Verleng je het huurcontract niet schriftelijk tegen de einddatum en zet je het ook niet stop? Dan wordt het huurcontract automatisch beschouwd als een contract van 9 jaar. Dan gelden opnieuw de voorwaarden van een 9-jarig contract.

Bijvoorbeeld: je hebt een huurcontract van 1 jaar dat is gestart op 1 januari 2020. Vóór het einde van het huurjaar beslissen jij en de verhuurder om het huurcontract te verlengen met 2 jaar, dus tot 31 december 2023. Deze verlenging moet schriftelijk gebeuren én de totale duur is niet meer dan 3 jaar. Zeggen jij of de verhuurder het huurcontract niet op tegen 31 december 2023? Dan wordt het huurcontract automatisch beschouwd als een 9-jarig huurcontract, te tellen vanaf de startdatum 1 januari 2020.

Huurcontract langer dan 9 jaar of voor het leven

Jij en de verhuurder kunnen ook een huurcontract sluiten van langer dan 9 jaar of voor het leven. Heb je hier vragen over? Contacteer ons.

Update: 23 januari 2024