Skip to main content

Kan de huurprijs herzien worden?

De huurprijs ligt in principe vast voor de hele duur van het huurcontract (afgezien van de indexatie). Jij en de verhuurder kunnen de huurprijs wel verhogen of verlagen in onderling akkoord of onder bepaalde voorwaarden.

1. Herziening om de 3 jaar

 

Bij het einde van elke driejarige periode kunnen jij of de verhuurder vragen om de huurprijs te herzien. Die aanvraag moet je schriftelijk doen, tussen de negende en de zesde maand vóór de driejarige periode afloopt.

Na de aanvraag zijn er twee mogelijkheden:

  1. Jij en de verhuurder zijn akkoord over het bedrag van de herziening.
  2. Jij en de verhuurder zijn niet akkoord. De vragende partij kan dan naar de vrederechter gaan.

In twee gevallen kan de rechter de herziening toestaan:

  1. Door nieuwe omstandigheden is de normale huurwaarde van de woning met minstens 20% gestegen of gedaald tegenover de huidige huurprijs. De vragende partij kan dat bewijzen.
  2. De normale huurwaarde is met minstens 10% gestegen door werken die de verhuurder op eigen kosten uitvoerde. De verhuurder kan die stijging bewijzen.
    Belangrijk: verplichte werken om de woning conform te maken aan de minimale kwaliteitsnormen komen hiervoor niet in aanmerking.

2. Herziening wegens energiebesparende maatregelen

Deed de verhuurder investeringen die de energieprestatie van de woning verbeteren? Dan kan hij of zij op elk moment vragen om de huurprijs te herzien.

Na de aanvraag zijn er twee mogelijkheden:

  1. Jij en de verhuurder zijn akkoord over het bedrag van de herziening.
  2. Jij en de verhuurder zijn niet akkoord. De vragende partij kan dan naar de vrederechter gaan.

De rechter zal de herziening alleen toestaan als de huurwaarde met minstens 10% is gestegen.
Belangrijk: verplichte werken om de woning conform te maken met de minimale kwaliteitsnormen komen hiervoor niet in aanmerking.

De rechter oordeelt naar redelijkheid. De herziene huurprijs geldt vanaf de maand nadat de werken volledig zijn uitgevoerd.

Update: 23 januari 2024