Skip to main content

Wat als je de huurprijs niet kan betalen?

De huurprijs betalen is één van je belangrijkste verplichtingen als huurder. Je moet dus steeds de huurprijs betalen. Je kan niet zelf beslissen om geen huur meer te betalen.

Lukt het niet langer om de huurprijs te betalen? Contacteer het OCMW van jouw gemeente.

Wat als je de huur niet betaalt?
Dan kan de verhuurder een procedure bij de vrederechter starten om de achterstallige huur te vragen. Is er sprake van een aanhoudende huurachterstand (2 maanden of meer)? Dan kan de verhuurder aan de vrederechter vragen om het huurcontract te stoppen en je uit de woning te zetten.

Beslist de vrederechter om het huurcontract te stoppen? Dan moet je de woning op korte termijn verlaten. Doe je dat niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder je fysiek uit de woning zetten. Daarnaast moet je de achterstallige huur betalen aan de verhuurder én de kosten van de gerechtelijke procedure en/of de gerechtsdeurwaarder. Probeer dit te vermijden.

Belangrijk: de verhuurder kan jou nooit zelf uit de woning zetten. Dat kan enkel na een beslissing van de vrederechter.

Update: 23 januari 2024