Skip to main content

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De verhuurder bepaalt de huurprijs. Hij of zij kan rekening houden met een referentiehuurprijs, die wordt berekend door de Huurschatter van de Vlaamse Overheid. Maar dat is niet verplicht.

Als jij de woning wil huren, moet de verhuurder jou de huurprijs meedelen. Onderteken je het huurcontract? Dan is de huurprijs definitief.

In specifieke gevallen kan de huurprijs geïndexeerd, verhoogd of verlaagd worden.

Update: 23 januari 2024