Skip to main content

Mag jouw huisdier in je huurwoning? 

Jij hebt recht op een privéleven. Ons standpunt is dat een verhuurder een huisdier niet zomaar mag verbieden. Maar de verhuurder heeft de vrijheid om de meest geschikte huurder te kiezen. Daardoor worden kandidaat-huurders met een huisdier vaak geweigerd.  

Wanneer kan de verhuurder jou weigeren of vragen dat je je huisdier wegdoet?  

  • Als de huurwoning niet geschikt is voor het type huisdier of het aantal huisdieren. Bijvoorbeeld: 3 grote honden in een studio. 
  • Als het huisdier hinder veroorzaakt voor je buren. Woon je in een appartement? Dan zal er sneller geurhinder of geluidsoverlast zijn.  
  • Als jouw huisdier schade toebrengt aan de woning.
Update: 23 januari 2024