Skip to main content

Welke kosten heb je als huurder?

Je betaalt de huurprijs. Daarnaast ben je als huurder verantwoordelijk voor bepaalde kosten en lasten:

  • individueel verbruik van water en energie
  • kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen van de woning, bv. poetsen van de gang, onderhoud van tuin en lift, elektriciteit in de gemeenschappelijke delen …

1. Is je contract afgesloten vóór 1 januari 2019?

Volgens de woninghuurwet mogen jij en de verhuurder zelf bepalen welke kosten en lasten jij moet betalen. Dat zetten jullie in het huurcontract. Je huurcontract bepaalt dus welke kosten en lasten jouw verhuurder kan aanrekenen.

Hebben jullie daar geen afspraken over gemaakt?
Dan geldt het algemeen principe:

  • De verhuurder betaalt de kosten verbonden aan de eigendom of het beheer van de woning.
  • De huurder betaalt de kosten en lasten voor het gebruik van de woning.

Controleer dus goed of er een specifieke regeling over kosten en lasten in je huurcontract staat.
Goed om te weten: de onroerende voorheffing moet jij als huurder nooit betalen.

2. Is je contract afgesloten na 1 januari 2019?

Dan bepaalt het Woninghuurdecreet welke kosten en lasten aan jou kunnen worden doorgerekend. Raadpleeg de lijst van kosten en lasten die de Vlaamse regering opstelde onderaan dit artikel.

Staat er in jouw huurcontract iets dat afwijkt van bovenstaande lijst? Dan nog geldt die lijst.

Staan bepaalde kosten of lasten niet in de lijst? Dan geldt het algemeen principe van hierboven.

Hoe betaal je de kosten en lasten?

Dat staat in jouw huurcontract.

Zijn er aparte meters voor gas, elektriciteit en/of water? Dan moet je meestal zelf de contracten daarvoor afsluiten.

Er zijn verschillende manieren om de gemeenschappelijke kosten te betalen (en soms ook jouw individueel verbruik):

  1. Kosten inbegrepen in de huurprijs: in het huurcontract staat expliciet welke kosten en lasten inbegrepen zijn in de huurprijs.
  2. Voorschot of provisie: jij betaalt standaard elke maand een voorschot of provisie bovenop de huurprijs. Elk jaar maakt de verhuurder een afrekening van alle kosten en lasten. Zijn de betaalde voorschotten niet voldoende? Dan moet je bijbetalen. Heb je te veel voorschot betaald? Dan moet de verhuurder je het verschil terugbetalen. Je hebt het recht om naast de afrekening ook de nodige bewijsstukken op te vragen. Zo kan je nakijken of de gevraagde kosten overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten.
  3. Vast bedrag of forfait: in het huurcontract staat expliciet dat jij een vast bedrag of forfait betaalt voor bepaalde kosten en lasten. Dat vast bedrag dekt de kosten en lasten, of ze nu overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten of niet. De verhuurder maakt hier dus geen jaarlijkse afrekening van de kosten en lasten.

Zijn gemeenschappelijke meters toegelaten?

Gemeenschappelijke tellers meten het verbruik van meerdere woningen.
Voorbeeld: Jij huurt een appartement, waarbij er maar één gasmeter is voor het hele appartementsgebouw.

  • Bij nieuwe of gerenoveerde woningen moeten aparte meters worden voorzien.
  • Bij oudere woningen of appartementsgebouwen zijn gemeenschappelijke tellers voor water en/of energie nog steeds toegelaten.

Vraag na of er een gemeenschappelijke meter is in jouw gebouw. Zo ja, maak in het huurcontract dan goede afspraken hoe de huurders de kosten verdelen.

Voorbeeld: Het waterverbruik in het hele gebouw wordt gedeeld door het aantal appartementen. OF het wordt gedeeld door het aantal bewoners. Je kan ook voorstellen om tussenmeters te plaatsen die het verbruik per appartement meten.

Zijn er geen aparte meters voor gas en elektriciteit? Dan heb je geen recht op sociaal tarief.

Is er geen aparte watermeter? Dan krijg je geen sociaal tarief, maar wel een compensatie.

Downloads

Update: 23 januari 2024

Gerelateerde informatie