Skip to main content

Welke huurpremies kan je krijgen?

Er bestaan enkele premies waar je als huurder mogelijk recht op hebt.

Vlaamse Huursubsidie

Heb je een bescheiden inkomen en verhuis je naar een nieuwe huurwoning? Dan kan je misschien de Vlaamse huursubsidie krijgen. Dat is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

  • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • Je was dakloos en gaat nu in een huurwoning wonen.
  • Je bent verhuisd naar een woning in onderverhuur van jouw woonmaatschappij.
    Let op: Verhuis je naar een sociale woning die je rechtstreeks huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW? Dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Lees alles over de Vlaamse huursubsidie:

Vlaamse huurpremie

Heb je een bescheiden inkomen en wacht je al 4 jaar of langer op een sociale woning? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie. Je komt enkel in aanmerking als je een woning huurt op de private huurmarkt die voldoet aan alle kwaliteitsnormen.

Lees alles over de Vlaamse huurpremie:

Vermindering onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen (gebouwen en gronden). De eigenaar van de woning moet die voorheffing betalen. In bepaalde gevallen kan een vermindering worden gegeven op de onroerende voorheffing. Zowel eigenaars als huurders kunnen genieten van die vermindering.

In welke gevallen heb je recht op verminderde roerende voorheffing?
  • Als minstens 2 kinderen die recht hebben op gezinsbijslag gedomicilieerd zijn in jouw huurwoning. Bekijk de voorwaarden.
  • Als minstens één van de gedomicilieerde gezinsleden een handicap heeft van 66% of meer. Bekijk de voorwaarden.
Hoe vraag je de verminderde onroerende voorheffing aan?

Je moet de vermindering aanvragen bij de Vlaamse belastingdienst. Heb je er recht op? Dan wordt de vermindering uitbetaald aan de eigenaar van de woning. De eigenaar moet de vermindering dan aan jou als huurder betalen.

Je moet de aanvraag tot vermindering maar één keer indienen. Daarna bekijkt de belastingdienst elk jaar of je de vermindering nog krijgt. Dat is ook zo als je zou verhuizen naar een nieuw adres.

Vraag hier de verminderde onroerende voorheffing aan.

Update: 23 januari 2024

Gerelateerde informatie