Skip to main content

Wat als je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt?

Stel: de verhuurder weigert jou als kandidaat-huurder. Is dat dan discriminatie of niet?

Het is discriminatie als de verhuurder jou weigert om de foute redenen: redenen die niets met verhuur te maken hebben.

Deze redenen kunnen zijn:

 • de bron van jouw inkomen
 • jouw afkomst en huidskleur
 • jouw geloof
 • jouw seksuele geaardheid
 • jouw gezondheid
 • jouw strafdossier
 • ….

De verhuurder mag deze informatie zelfs niet aan jou vragen. Mag jij niet huren om één van bovenstaande redenen? Dan is dat discriminatie.

Hier mag een verhuurder wél rekening mee houden:

 • de hoogte van jouw inkomen
 • met hoeveel je personen je er wilt komen wonen

Kan je geweigerd worden als huurder omdat je een beperking hebt?

Is de woning aangepast aan jouw noden? Of is er maar een kleine aanpassing nodig aan de huurwoning? Dan mag de verhuurder je niet weigeren omdat je een beperking hebt.

Voorbeeld: jij kan de woning betreden als er een helling voor de inkomdeur geplaatst wordt. In dat geval kan de verhuurder je niet weigeren omwille van je beperking.

Wat doe je als je discriminatie vermoedt?

 1. Zorg voor een bewijs dat je geweigerd wordt als huurder door discriminatie. Bijvoorbeeld een e-mail of een filmpje.
 2. Dien klacht in bij UNIA en het Vlaams Mensenrechteninstituut. Wil je een klacht indienen tegen een vastgoedmakelaar? Dat kan bij het BIV.

Wil je een schadevergoeding voor de discriminatie?

Dan moet je een gerechtelijke procedure starten. Je contacteert dan best een advocaat. De rechter kan jou :

 • een schadevergoeding toekennen
 • en/of de verhuurder dwingen om niet meer te discrimineren

Weigert de verhuurder dat? Dan moet hij een boete betalen (‘dwangsom’).

Let op: een rechter kan een verhuurder niet verplichten om aan jou te verhuren.

Update: 02 januari 2024

Gerelateerde informatie